• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Anklen

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af de mest almindelige lidelser i ankel. Er du generet af smerter eller nedsat bevægelighed, kan vores dygtige ortopædkirurger hjælpe dig.

Udredning og behandling

Nogle lidelser i fod og ankel kan være komplicerede og kræve en større udredning og en specialiseret operation. Mens en nedgroet negl kan klares med et lille indgreb i lokal eller fuld bedøvelse.

Har du smerter fra ankelleddet kan du ofte hjælpes med en kikkertoperation. Her kan man behandle knystdannelse, mus, bruskskader eller irritation i leddet.

Søernes Privathospital kan vi tilbyde operation for nedgroet negl og kikkertoperationer i ankelleddet.

Har du en nedgroet negl kan din egen læge og en fodterapeut ofte hjælpe dig. Bliver der ved med at komme betændelse, hævelse, rødme og smerter bør du ses af en ortopædkirurg. Ortopædkirurgen kan vurdere om du kan hjælpes med en operation.

 

Operation for nedgroet negl

Operationen kan foregå i lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse. Her skæres det betændte og irriterede område af negl og tilhørende hud væk. Der sættes ofte et sting eller to. Efter operationen skal foden have ro et par dage før forbinding fjernes. Du skal vaske såret dagligt indtil det er vokset til fra bunden. Operationen virker hos de fleste men der er en risiko for at der kan komme ny infektion. Sting fjernes efter ca. 14 dage. Det er ofte nødvendigt med sygemelding 1-2 uger for at aflaste tåen. Sport kan ofte genoptages efter 4 uger.

Smerter og skader i ankelleddet kan opstå i forbindelse med idræt, arbejde eller i fritiden. De fleste skader skal have ro og optræning med en fysioterapeut. Er der forsat gener bør du ses af en ortopædkirurg. Det er ofte nødvendigt med en ultralydsscanning eller en MR-scanning for at kunne give dig den bedste behandling. Nogle gener kan klares med en blokade og forsat fysioterapi, andre kan kræve en operation.

 

Kikkertoperation i ankelled

Langvarige ankelsmerter der ikke kan klares med optræning og evt. en blokade bør ses af en ortopædkirurg. Det er vigtigt først at sikre sig at dine smerter kommer fra selve ankelleddet og ikke fra ledbåndene omkring anklen. Hvis du har mus, inflammation, bruskskader eller knystdannelse (fodboldankel) i ankelleddet kan du ofte hjælpes med en kikkertoperation af dit ankelled.

Operationen foregår i fuld- eller rygmarvsbedøvelse i som en dagkirurgisk operation. Du får typisk 2 små huller fortil der lukkes med et enkelt sting. Under operationen vil ankelleddet blive kigget igennem og mus og irritationsvæv fjernet, bruskskader behandlet og evt. knystdannelse fjernet. Efter operationen skal du aflaste med et par krykker i 2-6 uger afhængig af hvad der er lavet i anklen. Stingene fjernes efter 10-12 dage og herefter starter fysioterapien. Sport kan genoptages efter 3-6 måneder.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021