• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Anæstesi

Tryghed og sikkerhed er i centrum og vores anæstesiudstyr, overvågnings- og sikkerhedsudstyr er i verdensklasse.

Find vej

Søernes Privathospital ligger på Martinsvej 10, Frederiksberg. Vejen er blind og ender mod Sankt Jørgens Sø.

Forum Metrostation ligger 500 meters gang fra hospitalet. Det tager ca 6 min at gå fra stationen til hospitalet.

Bus 71 stopper på Vodroffsvej lige vej Martinsvej, ca 100m fra hospitalet.

Til Søernes Privathospital er der tilknyttet 3 afmærkede parkeringspladser, som kan benyttes uden betaling. Der er betalingsparkering i Frederiksberg Kommune. Parkering er mulig på de omkringliggende veje. Der skal anvendes P-app, fx Easypark.

Sådan foregår anæstesi

I samarbejde mellem erfarne speciallæger i anæstesi  og rutinerede anæstesisygeplejersker ydes den bedste og mest trygge behandling. Til selve bedøvelsen har vi udvalgt en række lægemidler med få bivirkninger og en forholdsvis hurtig opvågning. En kombination af dette og lokalbedøvelse anlagt under operationen sikrer dig den bedste oplevelse med bedøvelse og opvågning.  

På Søernes Privathospital er tillid, tryghed og sikkerhed i centrum. Vores anæstesi- og overvågningsudstyr er højeste standard og vi anvender moderne bedøvelsesformer og smertebehandlinger

På Søernes Privathospital går vi ikke på  kompromis med kvaliteten:  Den nyeste viden og teknologi i samspil med specialiseret personale udgør den trygge patientoplevelse. 

For at vi kan sikre dig den bedst mulige behandling vil kirurgen vurdere, om der er behov for supplerende undersøgelser, blodprøver eller konsultation med anæstesilægen inden operationen. Hvis du ønsker det, kan du dog altid komme til at tale med eller møde anæstesilægen inden operationen finder sted.

Om morgenen må du tage det meste af din sædvanlige lægeordinerede medicin. Du skal dog undgå vanddrivende medicin i fasteperioden.

På operationsdagen skal du møde fastende til operationen, da det er vigtigt, at mavesækken er tom. Når man bliver bedøvet, afslappes alle muskler, og hvis der er noget i mavesækken, kan man risikere, at det løber op i svælget og ned i lungerne.

Inden operationen vil anæstesilægen infomere dig om bedøvelsen og smertebehandlingen, samt stille dig nogle supplerende spørgsmål.  

Anæstesilægen vil også ordinere såkaldt ”præmedicin”, som gives inden operationen og altid indeholder både smertestillende og medicin der forebygger kvalme, for at du skal have det så godt som muligt, når du vågner igen efter bedøvelsen. 

FASTEREGLER
Indtil 6 timer før operationen må du drikke og spise normalt.

Herefter må du drikke ‘gennemsigtige vædsker’ fx vand, saft, klar juice, te uden mælk.

Det tilrådes at drikke noget i denne periode, og det er en fordel, hvis drikken er sukkerholdig.

Du må dog højst drikke 1 glas i timen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Bedøvelsen foregår ved at anæstesimidlet gives ind i blodåren via et drop, som er en ganske tynd, kort plasticslange, som er lagt i blodåren via en tynd nål. Når droppet er på plads, fjernes nålen og kun plasticslangen ligger tilbage.

Selve stikket gør ikke særligt ondt, men hvis du ikke bryder dig om det, kan du eventuelt købe lokalbedøvende ”EMLA”-creme eller –plaster på apoteket. Plastret/cremen placeres på begge håndrygge på en synlig blodåre en time før du møder til operation i klinikken. Så vil huden være bedøvet, og vi kan stikke dig uden smerte.

Hvis du har ekstrem ”nåleskræk” og slet ikke kan medvirke til at få lagt drop i vågen tilstand, kan vi indlede bedøvelsen ved at du trækker vejret i en tætsluttende maske med anæstesigas. Det tager herefter ca. et minut inden du sover. 
Når du sover lægges et drop, som skal bruges under og efter bedøvelsen.

Under hele operationen vil anæstesisygeplejersken eller -lægen sidde hos dig og kontrollere, at alt er i orden.

Efter operationen vågner du hurtigt op på vores afsnit med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Du skal ligge en time på vores opvågningsstue, hvor vore sygeplejersker vil tage sig af dig og kontrollere, at alt er som det skal være. På opvågningen kan du få lidt at at spise og drikke. 

Smertebehandlingen tilpasses naturligvis de enkelte indgreb, men består altid af en basisbehandling med Panodil-tabletter (paracetamol), som har færrest bivirkninger.

Derudover anvendes et såkaldt gigtpræparat (typisk Ibuprofen) i 3 dage.

Endelig kan et præparat af morfintypen eventuelt anvendes de første par dage.

Forskellige slags medicin kan påvirke blødningen og behovet for smertestillende medicin under og efter operationen. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med forundersøgelsen fortæller lægen, hvilken medicin du tager, så I kan aftale, hvordan du skal tage medicinen op til operationen.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021