• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Korrektion af øvre og/eller nedre øjenlåg

På Søernes Privathospital tilbyder vi korrektion af både øvre og nedre øjenlåg. Læs her om korrektion af øvre øjenlåg.

Udredning og behandling

Læs mere på 

https://www.trinefogedhenriksen.dk/maend

14 dage før planlagt operation skal du stoppe med at tage blodfortyndende medicin og/eller naturlæge- produkter (se venligst den udleverede vejledning). Inden du møder til operationen, er det vigtigt, at du meget omhyggeligt fjerner al øjenmakeup og eventuelle kunstige øjenvipper.

Såfremt du inden operation ønsker at få farvet dine øjenvipper, er det vigtigt, at al overskudsfarve er væk, inden du møder op til planlagt operation.

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her er det vigtigt, at du informerer speciallægen om eventuelle sygdomme, allergier og medicinindtag. Du vil hos speciallægen blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer.

Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udeluk- kende kosmetisk betinget.

Operationen foretages oftest  i  lokalbedøvelse  eller i lokalbedøvelse med rus (under operationen kan gives smertestillende medicin, så du ikke mærker ret meget til det operative indgreb). Læs venligst særskilt vejledning om bedøvelsen.

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske, og du får udleveret 2 panodiltabletter. Hvis der er behov for det, får du også en beroligende tablet. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

På operationsstuen vil kirurgen optegne, hvor snittet på dit øjenlåg skal ligge. Herefter lægges lokalbedøvelsen med små stik.

Tunge øvre øjenlåg
Snittet lægges i globelinjen (øjenlågets omslagsfold) og ud mod siden. Overskud af hud, muskel og evt. fedt fjernes. Vævet syes sammen med en tynd indvendig nylontråd. Herpå lægges en smal plasterstrimmel. Operationen tager en lille time.

Poser under øjnene
Såfremt der er overskud af hud og evt. fedt lægges snittet lige under vippekanten. Herefter kan overskydende hud, muskel og evt. fedt fjernes. Vævet syes med enkelte nylontråde. Herpå lægges en smal plasterstrimmel.

Hvis overskud af hud og fedt er placeret ned mod kinden lægges snittet her, hvorefter overskydende hud og evt. fedt fjernes. Vævet syes med enkelte nylontråde og derpå lægges plastre.

Hvis du kun har overskud af fedt under øjnene uden overskud af hud, lægges snittet i slimhinden i nedre øjenlåg, så man undgår ar i huden. Overskydende fedt fjernes, og såret heler spontant uden syning. Operationen varer en lille time.

Du skal blive på hospitalet ½-1 time efter operationen, hvor du får lagt isposer på øjnene for at undgå hævelse. Du må ikke selv køre bil hjem.

Efter operationen kan du opleve en let smerte, når lokalbedøvelsen holder op med at virke. I det tilfælde vil Panodil-tabletter tage smerterne.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin, isposer og kirurgens telefonnummer.

Det er normalt med lidt blodig siven fra operationssåret.

Trådfjernelse
Trådene fjernes 6 – 10 dage efter operationen. Du må ikke anvende kontaktlinser i 14 dage efter operation- en.

Makeup
Du kan anvende makeup ca. 14 dage efter operationen.

Arbejde
Du kan genoptage dit arbejde 2- 8 dage efter operationen alt efter arbejdets karakter.

Resultatet er principielt varigt, men de fortløbende aldersforandringer kan medføre ønsket om en ny operation fra 5-10 år efter den første.

Hævelse og misfarvning
Hævelse og blålig misfarvning vil som regel forsvinde efter 2-3 uger. Der kan forekomme rødmen i øjenregionen.

Ar
Som ved al anden kirurgi efterlades ar. Efter operation af øvre øjenlåg vil arrene i de fleste tilfælde være skjulte, når øjnene er åbne, idet kirurgen tilstræber, at arret ligger i øjenlågets omslagsfold. I sjældne til- fælde kan arret ligge skævt, og man kan føle, at arret trækker skævt, uden at det er muligt at korrigere dette.

I yderst sjældne tilfælde kan arrene være synlige, især ind mod næsen og ud i siden (under 1 %), hvilket ikke kan korrigeres ved ny operation. Arret i siderne kan være synlige i op til seks måneder.

Asymmetri
Kirurgen stiler efter så pæn symmetri som muligt, men det er ikke altid, det kan opnås, da de fleste mennesker har lidt asymmetriske øjenlåg inden operation. Såfremt kirurgen har fjernet for meget hud, kan det være umuligt at korrigere.

Tåreproduktion
Enkelte patienter kan have øget tåreflod, som normaliseres i løbet af den første uge efter operationen. Hos enkelte patienter kan der i de første uger efter operationen opstå “tørhed” i øjnene. Dette kan af- hjælpes ved at anvende neutral øjensalve eller viskøse øjendråber, som kan fås i håndkøb på apoteket.

Dobbeltsyn
De fleste patienter vil efter operation af de nedre øjenlåg se dobbelt de første timer efter operationen. Dette skyldes lokalbedøvelsen.

Permanent sløret syn og dobbeltsyn vil være ekstremt sjældent, under 1 0/00.

Føleforstyrrelser
Føleforstyrrelser i øjenvipperne er almindeligt, men forsvinder oftest efter ½ år.

Besvær med at lukke øjenlåget
Enkelte patienter kan have besvær med at lukke øjnene under søvn de første par dage efter operationen. I disse tilfælde skal man anvende neutral øjen- salve. Hvis der er fjernet for meget hud, kan dette vare flere måneder og i yderst sjældne tilfælde være permanent (under 1 0/00).

Træk i nederste øjenlåg
Efter operation for poser under øjnene vil man oftest i et par uger efter operationen have lidt træk i det nedre øjenlåg. Hvis kirurgen har fjernet for meget hud fra til det nedre øjenlåg, vil dette ofte fortage sig efter ½ år. I sjældne tilfælde kan dette være permanent (under 1 %).

Infektion (betændelse)
Betændelse ses uhyre sjældent (ses hos under 1 ‰).  I dette tilfælde skal du kontakte hospitalet eller den opererende kirurg.

Blødning
“Blåt øje” behandles med isposer. Et blåt øje har ingen betydning for resultatet, men det kan vare 4-6 uger, før man ser pæn ud. I ekstremt sjældne tilfælde må man operere for at stoppe det blødende kar (under   1 ‰).

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af dine behandlingsmuligheder, er du altid velkommen til at ringe og bestille en tid til en forundersøgelse.

Info

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Finder du ikke dit svar her, er du mere end velkommen til at kontakte os på enten +4530600097 eller info@soernesprivathospital.dk

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.