• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Epilepsi

På Søernes Privathospital tilbyder vi udredning og behandling af epilepsi.

Udredning og behandling

Epilepsi er kendetegnet ved kortvarige episoder, hvor hjernen ikke fungerer normalt. Det kan for eksempel være at nogle personer pludselig får en bestemt følelse eller fornemmelse et sted i kroppen, foretager en bestemt bevægelse eller måske kortvarigt mister bevidstheden. 

Der findes 30 – 40.000 epilepsi patienter i Danmark og ca. 40 millioner på verdensplan, hvilket gør epilepsi til en af de mest almindelige lidelser i hjernen. Anfaldene opstår især blandt helt unge og gamle. Sygdommen optræder hyppigere med alderen og rammer lidt flere mænd end kvinder.

Alt hjerne aktivitet fungerer via nogle meget svage, elektriske impulser. Et epileptisk anfald er resultatet af nogle unormale udbrud af elektrisk aktivitet i en gruppe af nerveceller. De har ikke noget formål i sig selv – det sker bare.

Hovedgrupperne af anfald kan inddeles i:

  • Symptomatiske anfald, hvor der findes en underligende årsag
  • Arvelige årsager eller medfødte anfald

Arvelige og medfødte årsager findes hyppigst blandt de yngste. Blandt de ældste personer er de epileptiske anfald typisk følger af blodpropper, svulster eller anden sygdom i hjernen. I størstedelen af tilfælde af epilepsi, kan man dog ikke finde nogen egentlig årsag.

Epilepsi er en klinisk diagnose, hvilket vil sige, at neurologen kan stille diagnosen bare ved at tale med patienten eller de pårørende.

Anfald kan være et tegn på en sygdom i hjernen, der kræver behandling i sig selv og neurologen vil derfor oftest foretage en scanning af hjernen. 

Somme tider kan man være i tvivl om, hvilken slags epilepsi, der er tale om. I disse tilfælde kan neurologen henvise til en EEG. Det er en måling af de elektriske aktiviteter i hjernen.

Neurologens behandling af epilepsi kan opdeles i 3 muligheder:

  1. En medicinsk behandling med tabletter
  2. En kirurgisk behandling (operation)
  3. En psykosocial behandling, hvor følgerne af epilepsi afhjælpes

Medicinsk behandling af epilepsi

Den medicinske behandling er forebyggende. Selve anfaldene behandles ikke, med mindre der tale om ophobede eller meget langvarige anfald.

Der findes efterhånden mange præparater at vælge imellem, hvilket giver neurologen på Søernes Privathospital mulighed for at tage store hensyn til den enkelte patients køn, alder, mulighed for at blive gravid etc. Man behandler i høj grad patienten – ikke anfaldene.

Midlerne er alle stort set lige effektive, men bivirkningerne varierer ganske meget. Vælger man den forkerte form for medicin, kan det betyde, at anfaldene bliver værre.

Kirurgisk behandling af epilepsi

Har patienten forsøgt 3 – 4 forskellige midler imod epilepsi uden effekt, kan operation overvejes. Især ved epileptiske anfald, der udgår fra hjernens tindingelapper, er resultaterne gode, idet 7 ud af 10 opererede bliver anfalds frie.

Psykosocial behandling af epilepsi

Hvis patienten hverken kan behandles medicinsk eller med en operation, må man forsøge at afbøde konsekvenserne af de mange anfald. Det kan være alt fra flex-job, revalidering, beskyttet bolig, økonomisk hjælp og støtte, hvor det er muligt osv. Det kræver som regel en tværfaglig indsats med deltagelse af specialsygeplejersker, læger, psykologer og socialrådgivere.

For yderligere information anbefaler vi:

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021