• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Ryg

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af de mest almindelige lidelser i hånd og håndled. Er du generet af snurrende smerter i nogle af håndens fingre, kuskefingre eller en springfinger så kom forbi og tag en snak om dine muligheder.

Udredning og behandling

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af de mest almindelige lidelser i hånd og håndled. Er du generet af snurrende smerter i nogle af håndens fingre, kuskefingre eller en springfinger så kom forbi og tag en snak om dine muligheder.

Karpaltunnelsyndrom er en smertetilstand, hvor en nerve til fingrene bliver klemt. Det giver smerter og snurren i de første 3-4 fingre regnet fra tommelfingeren. Smerterne kan forplante sig op gennem armen. Generne er ofte værst om natten.

Ved håndleddet passerer nerven en kanal lavet af knoglerne og dækket af et ledbånd. Kommer der hævelse i kanalen klemmes nerven og du kan opleve gener på karpaltunnelsyndrom.

Karpaltunnelsyndrom er almindelig, og kan bl.a. optræde hos gravide eller i forbindelse med gentagne belastning af håndleddene i forbindelse med arbejde eller sport.

BEHANDLING AF KARPALTUNNELSYNDROM

Ofte kan tilstanden gå over af sig selv hvis den udløsende årsag fjernes. Hjælper det ikke kan en natskinne eller evt. en blokade forsøges. Varer symptomerne ved kan en operation hjælpe mange.

Operationen kan foregå i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse. Gennem et lille hul i huden gennemskæres ledbåndet. Det vil senere vokse sammen igen men normalt ikke give nye problemer. Huden lukkes med små sting der fjernes efter 12-14 dage. Smerterne vil ofte forsvinde hurtigt efter operationen, mens der kan gå måneder før de snurrende føleforstyrrelser forsvinder og du har fuld kraft igen.

Springfinger er en tilstand hvor din finger først låser sig fast og når du strækker den igen giver den et ofte smertefuldt klik eller smæld.

Springfinger kan opstå hos alle og skyldes hævelse af bøjesen til fingeren. Er senen hævet glider den ikke glat under et af de små ledbånd der sidder henover senen.

BEHANDLING AF SPRINGFINGER

Ofte kan tilstanden behandles med en eller flere blokader. Lykkedes det ikke kan en lille operation blive nødvendigt. Operationen foregår ofte i lokalbedøvelse. Der laves et lille snit over bøjesenen og ledbåndet gennemskæres. Herefter kan senen passere frit og symptomerne vil forsvinde. Der lukkes med et par sting der fjernes efter 10-12 dage.

En seneknude på hånden er en godartet væskefyldt blære (cyste). Seneknuden opstår som en udposning på et svagt sted i senehinden og kan ses både ved håndleddet og på fingrene. Seneknuder er almindelige og kan ses hos alle, og kan opstå efter en skade eller større belastning af senen. Ofte kendes årsagen dog ikke.

BEHANDLING AF SENEKNUDER

Forsvinder seneknuden ikke af sig selv kan udtømning og anlæggelse af en blokade forsøges. Kommer den igen kan seneknuden fjernes med en lille operation. Operationen foregår i lokal bedøvelse gennem et lille snit henover seneknuden. Der lukkes med et par sting, der skal fjernes efter 10-12 dage. Operationen er effektiv hos ca. 80%
Kuskefingre er en tilstand hvor en eller flere fingre bliver mere og mere krumme og til sidst kan være låst inde i håndfladen. Der er knudedannelse i håndfladen og på indersiden af fingrene. Der kan være smerter og efterhånden kan gribefunktionen blive besværlig. Oftest rammes lillefingeren først.

OPERATION FOR KUSKEFINGRE

Operationen udføres i fuld bedøvelse eller ved en blokade af hele armen. Gennem en zig-zag åbning henover strengdannelsen gennemskæres og fjernes strengen indtil fingeren igen kan rettes ud. Når fingeren er rettet ud kan der mangle hud. Derfor kan det blive nødvendigt at hunden skal vokse op igen fra bunden. Dette kan tage tid og kræve en del forbindingsskifte og kontroller. Der er ofte behov for ergoterapeutisk efterbehandling med skinne. Stingene fjernes efter ca. 14 dage.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021