• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
 • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Fedttransplantation – lipoinjektion

Fedttransplantationer, også kaldet lipoinjektioner eller lipofilling bliver stadigt større i Danmark.

Udredning og behandling

På Søernes Privathospital anvendes specielle teknikker til fedttransplantation – også kaldet lipoinjektion. 

Det er der meget få kirurger der behersker i Danmark. 

Trine Foged Henriksen er én af dem og du kan læse mere om teknikken og resultaterne her

Ved lipoinjektion anvendes kroppens eget naturlige fedtvæv som en levende filler. Princippet er at dit eget, helt naturlige fedtvæv flyttes fra et område til et andet. Fedtvævet indeholder både modne fedtceller, stamceller og vækstfaktorer, som dels giver øget fylde (fillereffekt) og dels genopbygning/revitalisering af huden. Selve fyldningen af underhuden ses med det samme, og rynkerne synes også at mindskes med tiden.

Effekten ses først fuldt ud efter 6-12 måneder, men varer ved i årene herefter. Man oplever altså både en fyldningen af huden og en foryngelse/ bedre hudkvalitet ved lipoinjektion.

Operationen omfatter to procedurer udført i samme operation: først en fedtsugning og derefter fedtinjektion. For at undgå at det indsprøjtede fedtvæv bliver nedbrudt, foretages fedtsugningen med en speciel skånsom teknik. Der fedtsuges et sted med passende fedtdepoter (oftest lår, lænd eller mave). Herefter oprenses fedtvævet og endelig indsprøjtes det i mange små kanaler. Både fedtsugning og injektion foretages med tynde kanyler. På fedtsugningsområdet får du små diskrete ar på ca. 5 mm, medens der sv.t. fedt-injektionsområderne stort set ikke ses ar.

Du skal regne med, at op til 50% af det indsprøjtede fedt i værste fald kan forsvinde igen. Undertiden dog kun få procent. Nogle har behov for flere behandlinger, før en fuld effekt er opnået. Man ser det største svind efter første injektion især, hvis der injiceres i arvæv. I forbindelse med de efterfølgende injektioner er svindet væsentligt mindre.

Efter at fedtvævet er transplanteret, føles det naturligt og resultatet er holdbart. De fedtceller, der vokser fast bevarer deres egenskaber. Sædvanligvis bruges kun begrænsede mængder fedtvæv til korrektion af aldersforandringer, dvs. mindre vægtændring vil sædvanligvis have lille betydning. Fedtvævet, der er transplanteret, føles naturligt og resultatet er holdbart.

Ikke alle kvinder og mænd er egnede til indgrebet. For at vurdere om teknikken kan være relevant for dig, er det vigtigt at få en individuel vudering og samtale med en specialiseret plastikkirurg, som kan vurdere dine muligheder, møde dine forventninger og planlægge den bedste behandling til lige netop dig.

Teknikken er ikke egnet til dig, hvis du er ryger (du anbefales at ophøre med tobaksforbrug minimum 4 uger før operation og 4 uger efter), eller hvis du har kendte forstadier eller ikke-færdigbehandlet hudkræft i området, du ønsker behandlet.

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil speciallægen undersøge dig og informere dig om dine behandlingsmuligheder, operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Ud fra dine forventninger og speciallægens anbefalinger vil man planlægge behandlingsforløbet og aftale hvilke(t) område(r), der skal fedtsuges.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

Operationen udføres sædvanligvis i fuld bedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om dette. I nogle tilfælde kan behandlingen foretages i lokal- bedøvelse og ambulant.

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den plastikkirurg, som skal operere dig, komme  og hilse på̊ dig og  optegne

operationsområderne, og afhængig af bedøvelsens art, skal du også ses af en narkoselæge. Der kan gå fra 30 min – 1,5 time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Fedtvævet indsprøjtes via meget tynde kanyler. Det betyder, at der stort set ikke ses ar, og der er minimal smerte herefter. Operationen varer mellem 45 minutter og 1,5 time afhængig af indgrebets art. Sårene på brystet er så små, at de ikke skal sys, men blot dækkes med lille plaster. På de områder, hvor der foretages fedtsugning,  syes de små sår med et sting og dækkes med plaster. Herover lægges en forbinding. Der hvor fedtsugning er foretaget anlægges en komprimerende forbinding, som skal hjælpe til at få huden til at trække sig sammen og mindske væskeansamling.

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og per- sonligt overvåget. De fleste patienter er velbefindende få timer efter operationen og kan herefter udskrives. Fedtcellerne, der er injiceret tåler  ikke tryk de første dage. Du anbefales at anvende kompression sv.t. det område, hvor fedtsugning er foretaget.

Ved udskrivelsen får du også udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Du får en tid til kontrol på hospitalet ca. 2 uger efter operationen. Du skal til kontrol hos kirurgen 3-6  måneder efter operationen.

Det anbefales, at du anvender mavebælte eller cykelbuks mhp. kompression sv.t. fedtsugnings- området nat og dag i 3 uger, herefter evt. i dagtid yderligere 3 uger.

Sport og motion: Kan genoptages efter 4-6 uger. Sol: Undgå sol i 1-2 måneder efter operationen. Arrene skal herefter beskyttes i 6-12 måneder efter operationen med plaster eller høj solfaktor.

Arbejde: Du skal regne med at tage fri fra arbejde i op til 1 uge efter operationen alt efter, hvor fysisk krævende arbejde du har. Stillesiddende arbejde kan genoptages inden da, hvis du selv synes, du kan.

Tobak: fedtcellerne skal overleve ved iltning fra omgivende væv de første dage, indtil der sker heling og kardannelse. Tobaksforbrug mindsker iltilførslen og helingen. Tobaksforbrug frarådes fra 4 uger før til 4 uger efter operationen.

Komplikationer er generelt meget sjældne ved fedtsugning og fedtinjektion. Du kan føle ømhed  i operationsområderne i 1-2 uger, evt. flere uger i de fedtsugede områder.

Efter 3 måneder kan du vurdere effekten af behandlingen. Herefter vil resultatet være varigt og følge naturlige aldersforandringer og vægtændringer.

AR

Der vil være enkelte, meget diskret ar på 4-5 mm, der hvor fedtsugning er foretaget. På området, der er fedtinjiceret vil arrene være så små, at de næsten ikke ses. Hos enkelte patienter kan ar blive brede og skæmmende (hypertrofisk ar eller keloid).

FØLEFORSTYRRELSER

Føleforstyrrelser i de områder der er hhv. fedtsug- et og behandlet med fedtinjektion forsvinder oftest i løbet af 2-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente (under 1 %).

MISFARVNING OG HÆVELSE

Der vil være blå-rød misfarvning og hævelse i det/ de områder, der behandles med fedttransplantation. Dette forsvinder af sig selv.

BLØDNING

Mindre blødning kan optræde inden for de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter, men vil sjældent nødvendig- gøre kirurgisk behandling.

VÆSKEANSAMLING

Der kan i sjældne tilfælde komme væskeansamling  eller  ujævnhed  sv.t.  til  de  fedtsugede områder. Risikoen mindskes ved at anvende kom- pression på disse steder.

INFEKTION (BETÆNDELSE)

Infektion ses sjældent (under 1 % ). Du bør dog henvende dig såfremt du får feber, rødme, hæv- else, varme eller smerter i operationsfeltet.

FEDTCYSTER

De fedtceller, der er transplanterede skal overleve ved iltning og blodforsyning fra det omgivende væv. Nogle af de transplanterede fedtceller over- lever ikke og kan danne fedtcyster. I nogle tilfælde kan man mærke en lille fedtcyste, som også kan ses ved UL-scanning, og evt. udtømmes.

Fedttransplantation bør ikke foretages, hvis man har kendte forstadier eller hudkræft, som ikke er færdigbehandlet i det område der ønskes behandlet med fedttransplantation.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Der kan være behov for flere operationer for at opnå ønskede effekt.

Hvis man har meget arvæv i det område, hvor  der foretages fedttransplantation, reduceres den mængde fedtvæv, der kan overleve i første operation.

Ved efterfølgende operation kan en større mængde injiceres og give bedre effekt. Hvis man er ryger vil overlevelsen af fedtcellerne være betydeligt nedsat.

Fuldstændigt rygestop i minimum fire uger før og fire uger efter er derfor nødvendigt før fedttransplantation.

 • Speciallæge, Ph.d, plastikkirurg

  Trine Foged Henriksen

  Trine Foged Henriksen har været overlæge på Rigshospitalet og er nu fuldtidsansat på Søernes Privathospital.

  Hun har stor kirurgisk og videnskabelig erfaring i kosmetiske, korrektive og rekonstruktive brystoperationer. Hun er desuden subspecialiseret i fedttransplantation mhp. brystforstørrelse, bodycontouring og Brazilian Butt lift (BBL) med eget fedtvæv.

  Trine Foged Henriksen udfører en lang række forskellige operationer, herunder:

  • Body contouring
  • Brazilian butt lift (BBL) med eget fedtvæv
  • Kosmetiske brystoperationer
   • Brystforstørrende operation (BFO) med implantater og/eller eget fedtvæv
   • Kombineret BFO og brystløft
   • Brystreduktion og/eller brystløft
   • Operation for gynækomasti (mandlig brystudvikling)
  • Korrektiv brystoperation
   • Udskiftning/fjernelse af brystimplantater
   • Erstatning af brystimplantater med eget fedtvæv
   • Korrektion af asymmetri eller anden medfødt misdannelse eller efter tidligere operation
  • Brystoperation efter tidligere behandling for brystkræft
   • Brystrekonstruktion efter mastektomi
   • Brystkorrektion efter brystbevarende operation
  • Liposuction og liposculpturing
  • Mommy makeover
  • Operation for slapt maveskind +/- bugvægsplastik
  • Minimaveplastik eller korrektion af kejsersnitar
  • Ansigtsoperationer
   • Lipoinjektion til korrektion af aldersforandringer i ansigt
   • Facelift
   • Øjenlågsoperationer

  Se mere på www.trinefogedhenriksen.dk

   

  Trine Foged Henriksen etablerede i 1999 Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister, et arbejde som hun i 2005 fik FEMINAS Kvindepris for. Mammaregisteret er verdens første vidensbank, hvor man systematisk har indsamlet viden om kvinders helbred og livsstil før og efter plastikkirurgiske brystoperationer, samt information om diverse operationsteknikker og brystimplantater på markedet. Forskningsresultaterne har bidraget til international viden om implantatsikkerhed. Samtidig kan viden fra Mammaregisteret bidrage til at kvinder, der overvejer brystoperationer får videnskabeligt dokumenteret information om fordele og risici ved brystoperationer.


  Trine Foged Henriksen
 • Overlæge og plastikkirurg​

  Tina Tos

  Tina er dygtig, erfaren og har øje for detaljen. Hun er utrolig vellidt blandt patienter, kollegaer og de mange speciallæger hun underviser, når hun ikke er her på Martinsvej.

  Tina er specialiseret i brystoperationer, mikrokirurgi, rekonstruktion, maveplastik og fedt transplantationer med øje for æstetikken. Med Tina Tos er du i de bedste hænder.

  Hun har udgivet adskillige videnskabelige artikler både nationalt og internationalt. Hun er medlem af Lægeforeningen, Forening for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi og Dansk Mikrokirurgisk Selskab.

  Tina Tos
 • Overlæge og plastikkirurg​

  Jennifer Drejøe

  Jennifer er vores kirurg med en sikker hånd og et stort smil. Du er i gode og trygge hænder, når du møder Jennifer. Jennifer Drejøe er specialiseret og har ekstensiv erfaring inden for modermærkekræft, hudkræftbehandlinger, rekonstruktioner i ansigtet samt almen plastikkirurgi, som brystreduktion, løft og forstørrelser. Derudover er hun specialiseret i ørekorrektioner. Jennifer er medlem af Dansk Selskab for Plastikkirurgi og Rekonstruktion (DSPR) og Mikrokirurgisk selskab Dansk Kirurgisk selskab
  Jennifer Drejøe
 • Overlæge og plastikkirurg​

  Philippe Claus Bandier​

  Philippe er en rigtig god kollega, med mange års erfaring og et skarpt øje for detaljerne.

  Phillippe er en meget erfaren kirurg indenfor alle typer af brystkirurgi, fedtsugninger, maveskindsoperationer. Derudover operere han flere typer af ansigtsløft, øjenlågsplastikker, fedttransplantationer til ansigtet samt pande og brynløft.

  Phillipe deltager kontinuerligt i internationale kurser og konferencer, derudover har han en position i det plastikkirurgiske team på Sjællands Universitetshospital.

  Philippe Claus Bandier​
 • Overlæge, Ph D og Plastikkirurg​

  Linda P. Jakobsen​

  Linda er overlæge, Ph D og lektor på Plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun har en ekstensiv erfaring fra sit arbejde både i privat- og offentligt regi.

  ✔️ Operation af overskydende maveskind
  ✔️ Operation i området omkring øjnene
  ✔️ Operationer på ører og næse
  ✔️ Brystforstørrende operationer
  ✔️ Brystløft og reduktion
  ✔️ Lipofilling af ansigt
  ✔️ Fedtsugning

  Linda har derudover udgivet en række videnskabelige artikler og været reviewer på internationale tidsskrifter.

  Hun er medlem af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktiv kirurgi og Lægeforeningen.

  Linda P. Jakobsen​
Finansering

I samarbejde med Resurs Bank tilbyder Søernes Privathospital nem og gennemskuelig finansiering.

Sæt dit lånebehov og ydelse i kassen til venstre og se med det samme hvad din månedlige ydelse bliver. Bliv godkendt online på få minutter.

Info

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Finder du ikke dit svar her, er du mere end velkommen til at kontakte os på enten +4530600097 eller info@soernesprivathospital.dk

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.