• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Bryst – rekonstruktion

Et af de områder vi arbejder meget med, er rekonstruktioner. Efter sygdom og ulykker. Efter fejloperationer. Og efter medfødte problemer.

Udredning og behandling

Mange kvinder er nærmest lidt undskyldende, når de henvender sig med ønske om korrektion efter brystbevarende operation eller tidligere brystrekonstruktion, for ”de burde jo bare være glade for at have overlevet”.

Men sådan er det ikke! Det handler om livskvalitet. Det handler om, at man ikke fastholdes i følelsen af at være patient, men at man kommer tilbage til at føle sig hel og kvindelig igen. At man ikke hver gang man ser i spejlet bliver mindet om, at man har haft en kræftsygdom. At man, når man står omklædningsrummet, ikke føler sig stirret på.

Der er ingen grund til, at du skal leve med det. For det behøver du ikke.

Der er de sidste 5 år sket stor udvikling i rekonstruktionsteknikker, ligesom vi nu har langt bedre muligheder for at korrigere tidligere operationsresultater.

Ofte kombinerer vi flere teknikker mhp. at skabe så naturligt et resultat som muligt. Hver eneste kvinde er unik, og hver brystrekonstruktion og korrektioner efter tidligere brystoperationer skal planlægges, designes og udføres under hensyntagen til dig og din krop.

Vi bruger en bred vifte af teknikker af  expandere/implantater, lapplastikker (rekonstruktion med muskel og/eller hudlapper), fedtvæv og acellulær dermal matrix (store rekonstruktioner med eget væv varetages i offentligt regi).

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i den vestlige verden. 1 ud af 9 af os får det. Mange frygter sygdommen, mange oplever den og mange overlever den. De fleste kvinder kan behandles med brystbevarende kirurgi, men en del kvinder anbefales fjernelse af bryst eller vælger selv fjernelse af et eller begge bryster ud fra genetiske overvejelser.

Flere og flere vinder over sygdommen, og der stilles øgede krav til rehabilitering og livskvalitet efter brystkræftbehandlingen. For mange kvinder, hvor et eller begge bryster må fjernes pga. kræft, er brystrekonstruktion af stor betydning for efterfølgende livskvalitet og følelse af femininitet.  Men også kvinder, som har fået fjernet en knude og efterfølgende strålebehandling kan være generede af strammende arvæv i huden og underhuden eller asymmetri af brysternes størrelse eller form.

Den motiverede, med lav risiko for tilbagefald af sygdom, godt helbred i øvrigt. En brystrekonstruktion er ofte en proces med flere planlagte operationer – og sommetider behov for supplerende korrektioner mhp. at optimere det kosmetiske resultat.

​Hvilke(n) metode(r) skal vælges? Det afgøres mellem dig og plastikkirurgen. Det afhænger af din kropsform, dine ønsker og forventninger, modsatte brysts form, om du har fået strålebehandling.

Hvis du tidligere har fået fjernet en knude i brystet og strålebehandling, og nu har asymmetrisk brystform eller uens bryststørrelse, eller hvis du har strammende arvæv på brystet eller ved siden af brystet kan du måske have effekt af  fedttransplantation og/eller arkorrektion.

Anbefaling om behandling varetages af et multidisciplinært team (samarbejde mellem brystkirurgisk, onkologisk, radiologisk og plastikkirurgisk speciallæger i offentligt regi). Teamet vil ligeledes vejlede dig om hvorvidt du kan tilbydes brystrekonstruktion i samme operation som fjernelse af bryst træffes . I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at vente med rekonstruktion , for ikke at forsinke brystkræftbehandlingen. I andre tilfælde ønsker kvinden ikke rekonstruktion med det samme, men ønsker det måske senere. Såfremt du ønsker brystrekonstruktion i samme operation som fjernelse af bryst(er), er der ligeledes flere rekonstruktionsteknikker:

1. Direct-to-implant-reconstruction: ADM-assisted brystrekonstruktion

2. to-stadie brystrekonstruktion med expander-siden silikoneimplantat

3. expander og lipoinjektion

4. stilket lap + implantat eller expander

5. mikrokirurgisk lap (fx .væv fra maven)

Fedttransplantation (også kaldet lipofilling eller lipoinjection) kan udføres med forskellige teknikker, og resultaterne afhænger af mange faktorer. Mange kvinder ser det som en ”win-win” situation, at man kan fjerne fedtvæv, et sted hvor man har fedtdepot, ofte lår, lænd eller mave, og anvende det, hvor der mangler fylde eller form.

Fedttransplantation anvendes i stigende grad som selvstændig behandling eller som supplement til anden behandling, f.eks. sammen med brystimplantat. Ikke alle kvinder er egnede til indgrebet. For at vurderer om teknikken kan være relevant for dig, er det derfor vigtigt at få en individuel vurdering og samtale med en højtspecialiseret plastikkirurg, m.h.p. at vurdere dine muligheder og forventninger samt planlægge det bedste behandlingstilbud til dig.

TEKNIKKEN

Fedttransplantation er en skånsom procedure, hvor man anvender patientens eget naturlige fedtvæv til at omdanne bryststørrelse, form eller følger efter tidligere brystoperationer. På CFR hospitaler Lyngby anvender vi  Body-jet system, hvormed vi først foretager en skånsom fedtsugning et sted med passende fedtdepoter (oftest lår, lænd eller mave).

Fedtcellerne skylles fri ved hjælp af væske, og efter fedtvævet er adskilt fra væsken, indsprøjtes fedtvævet i det område, hvor man har brug for korrektion. Både fedtsugningen og fedtinjection foretages med meget tynde kanyler og man får derfor meget diskrete ar. Fedtvævet indeholder både fedtceller, stamceller og vækstfaktorer, hvorfor fedttransplantation kan anvendes til mange typer behandling.

Fedttransplantation kan anvendes til:

  • Korrektion af uens bryststørrelser.
  • Hel eller delvis rekonstruktion af bryst, evt. i kombination med implantat.
  • Bedre camouflage og isolering mellem hud og implantat.
  • Korrektion af hudforandringer or arvævsdannelse forårsaget af strålebehandling.
  • Korrektion  efter  tidligere operationer eller skader.

FORVENTET RESULTAT

Man kan ikke altid forudsige, hvor mange af fedtcellerne vil vokse fast. Efter 3-6 måneder kan du vurdere det endelige resultat.

Til korrektion svarende til ca. en skålstørrelse er det oftest tilstrækkeligt med én behandling, men der kan være behov for supplerende operationer.

Fedtcellerne bevarer de egenskaber, de havde før de blev flyttet. Dvs. de har den samme volumen, men resultat kan ændre sig hvis du taber dig.

Ved brystrekonstruktion eller korrektion er der ofte brug for flere operationer (ofte 2-4), især hvis man er strålebehandlet. Ved brystrekonstruktion efter tidligere brystkræftbehandling stiler man mod at opnå et resultat, som er pænt, når man er iført BH eller badetøj. Man kan ikke regne med at der opnås fuldstændig symmetri med det modsatte bryst.

Med en brystrekonstruktion stiler man mod at opnå et resultat, som er pænt, når man er iført BH eller badetøj. Man skal ikke regne med at der kan opnås fuldstændig symmetri med det modsidige bryst.

1. En vævsekspander lægges ind under den store brystmuskel. Hvis der er behov for det, foretages symmetriskabende operation af det modsatte bryst ved f.eks. at foretage en brystforstørrende operation, et løft eller en reduktion af det raske bryst.

Operationen foregår i fuld bedøvelse med indlæggelse til næste dag.

Ekspanderen påfyldes saltvand en gang om ugen, ambulant. Første gang 8-14 dage efter operationen. Ekspanderen skal ofte påfyldes 4 -6 gange i alt.

2. Vævsekspanderen erstattes af et permanent silikoneimplantat efter 3-6  måneder.  Operationen foregår i fuld bedøvelse. Man er ofte indlagt ½-1 døgn.

3. Rekonstruktion af brystvorte foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation.

4. Tatovering af brystvorteområdet foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation.

OPERATIONERNE

1. operation: Ved den første operation, der foregår i fuld bedøvelse, lægges ”vævsekspanderen” ind bag den store brystmuskel gennem det gamle ar. Vævsekspanderen er opbygget som en ballon, der kan påfyldes saltvand. Skallen er opbygget af en tyk elastisk silikone med en ru overflade. Operationen tager ca. 1 time, og man er indlagt i til næste dag.

Hvis der er behov for tilpasning af det modsatte bryst henvises til informationsbrochure om: ”Brystreduktion og brystløft” eller ”Brystforstørrende operation”.

Efter operationen føles ømhed i  brystmusklen  i 1-2 uger. 1-2 uger efter operationen skal ekspanderen påfyldes saltvand, hvilket foregår ambulant. Trådfjernelsen foretages samtidig med den første påfyldning af saltvand. Oftest kræves 4 til 6 påfyldninger.  Efter 3-6 måneder udskiftes vævsekspanderen med det permanente brystimplantat.

2. operation: Ved den anden operation, der ligeledes foregår i fuld bedøvelse, fjernes ekspanderen og det blivende implantat lægges ind gen- nem et snit i det gamle ar.  Man er ofte indlagt   til næste dag. Der er kun få smerter efter denne operation.

Med hensyn til implantattyper, anbefales oftest et anatomisk dråbeformet implantat med indhold af silikone i fast form.

3. operation: Rekonstruktion af brystvorte. Denne operation kan foretages tidligst 3 måneder efter ovenstående operation og foregår i lokal- bedøvelse og ambulant. Man skal ikke være fastende. Brystvorten dannes ud fra den hud, man i forvejen har efter brystrekonstruktionen. Det brune område rundt om brystvorten dannes ved hjælp af en tatovering 3 måneder senere.

4. operation: Tatovering af brystvorteområde. Der foretages en tatovering af området rundt om brystvorten 3-6 måneder efter brystvorten er dannet. Operationen foretages i lokalbedøvelse. Efter operation er der ingen restriktioner. Såfremt farven af brystvorteområdet er for lys, må tatoveringen gentages.

Resultatet er principielt varigt, men der kan opstå behov for korrektioner resten af livet som følge af almindelige aldersforandringer.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Trådene fra operationen fjernes på hospitalet 1-2 uger efter.

Den rekonstruerede brystvorte vil igennem de første måneder aftage i størrelsen.

Hævelse, misfarvning og blødning Efter operationen vil huden være misfarvet og hævet i 2-4 uger. I forbindelse med såvel første som anden operation kan betændelse og blødning forekomme, men det er yderst sjældent. Betændelse kan medføre, at implantatet må fjernes og først indopereres igen efter ½ år. På længere sigt kan der opstå kapseldannelse omkring implan- tatet, som kan bevirke, at brystet bliver hårdt. Hvis det sker, kan det kræve et nyt kirurgisk indgreb. Der foreligger store videnskabelige undersøgelser, som viser, at silikoneimplan-  tater ikke øger hverken risikoen for kræft eller bindevævssygdomme.

Ar

Armodning tager ca. 18 måneder, og du bør undgå sol på arret det første år. Anvend eventuel solcreme med faktor 10 eller mere.

Føleforstyrrelser

Der vil være nedsat følesans omkring arret i op til 18 måneder. Der er risiko for varig minimal nedsat følesans, uden betydning. Der vil være lettere smerter de første dage afhængig af operationens omfang. Ømhed må forventes i 2-5 uger afhængig af operationens omfang.

Afstødning af brystvorte

Afstødning af ”brystvorten” ses sjældent. Hvis det sker, må man foretage en ny operation 6 mdr. senere.

Blodansamling

Kan ved sjældne tilfælde opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen og få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent (under 1%). Du bør dog henvende dig til den opererende kirurg eller til hospitalet, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.
SE FORANDRINGEN

Før og efter billeder

Se før og efter billeder her. Kontakt os endelig for mere info. Vi er kun et telefonopkald væk.

Info

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Finder du ikke dit svar her, er du mere end velkommen til at kontakte os på enten +4530600097 eller info@soernesprivathospital.dk

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.