• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Hofte

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af de mest almindelige lidelser i hoften. Er du generet af smerter, svaghed i muskler eller nedsat bevægelighed, så kan vores dygtige ortopædkirurger hjælpe dig.

Udredning og behandling

Hofteproblemer kan komme inde fra hofteleddet eller fra muskler, slimsække eller ledbånd omkring hoften. Grundig udredning og afprøvning af alle ikke-kirurgiske behandlinger er vigtigt før en operation i hoften vælges. Ofte vil hofteproblemerne kunne klares med genoptræning og eventuelt blokader.

Nogle lidelser kræver dog operation i sidste ende. Hos yngre under ca. 50 år kan man ofte foretage en kikkertoperation af hoften. Er der slidgigt eller medfødt fejlstilling af hofteskålen kræves ofte åben kirurgi.

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling, så kom forbi og tag en snak om dine muligheder.

En af de mest almindelige smertetilstande fra selve hofteleddet (fraset slidgigt) er indeklemningssyndrom (FAI). Ved FAI bliver ledlæbe og ledskål klemt mod lårbenshalsen og der opstår smerter. Ofte kommer der er ledlæbeskade og ofte ses en knystdannelse på lårbenshalsen. Hjælper fysioterapi og blokader ikke kan du ofte hjælpes med en kikkertoperation i hofteleddet.

operationen foregår i fuld- eller rygmarvsbedøvelse som en dagkirurgisk operation. Gennem 2 små huller på siden af hoften kan kirurgen se hele dit hofteled igennem. Skader kan behandles, knystdannelse og mus fjernes og ledlæben kan syes på plads igen. Efter operationen skal du ofte bruge krykkestokke i 3 uger og må ikke støtte på benet. Du skal efter et par dage starte træning på en kondicykel. 10-12 dage efter operationen skal stingene fjernes og der er kontrol hos din kirurg efter 3 og efter 12 måneder. Efter 3 uger kan fysioterapi begyndes. Sygemelding afhænger af dit arbejde.

En irriteret slimsæk på siden af hoften kan være generende både når du ligger på siden, sidder og bevæger dig rundt. Ofte kan en blokade og træning men en fysioterapeut hjælpe. Svære tilfælde der ikke kan behandles med blokade og træning kan ofte kræve en operation.

 

Operation for trokanterbursit

operationen foregår i fuld- eller rygmarvsbedøvelse som en dagkirurgisk operation. Gennem et lille længdegående snit på siden af hoften kan kirurgen fjerne din slimsæk og løsner senen henover slimsækken. Efter operationen skal du aflaste med krykkestokke i 1 uge efter behov. 10-12 dage efter operationen skal stingene fjernes og herefter kan du starte med fysioterapi. Ser er kontrol hos din kirurg efter 3 måneder. Sygemelding 1-4 uger afhængigt af dit arbejde.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021