• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Skulder

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af fleste lidelser i skulderen Er du generet af smerter, nedsat bevægelighed eller muskelsvaghed, så kom forbi og tag en snak om dine muligheder.

Udredning og behandling

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af fleste lidelser i skulderen Er du generet af smerter, nedsat bevægelighed eller muskelsvaghed, så kom forbi og tag en snak om dine muligheder.

Smerter, nedsat kraft og nedsat funktion i skulderen kan stamme fra skader på en eller flere af skulderens sener (rotator cuffen). Skaderne kan enten opstå spontant eller ved en idræts-, arbejds- eller fritidsskade. De spontane skader ses typisk efter 60 års alderen.

Behandling

Har du mistanke om skade på senerne er det vigtigt hurtigst muligt at blive undersøgt af en erfaren skulderkirurg, da skaderne ofte kræver en operation. Går du for længe med skaden kan du risikere at senerne svækkes unødigt.

Operationen er en kikkertoperation i fuld bedøvelse og du skal forvente 4-5 små huller i huden, der lukkes med et sting eller to hver. Stingene fjernes efter 10-12 dage. Efter operationen skal du have en armslynge på i 6 uger og optrænes af en god fysioterapeut. Der er kontrol hos din kirurg efter 3 måneder.

Effekt af operationen

Du skal forvente, at der først er fuld effekt af operationen efter 6-12 måneder. Dvs. før du igen har fuld styrke og bevægelighed. Smerterne forsvinder typisk efter 2-3 måneder.

Resultaterne efter operation afhænger af mange faktorer, bl.a. din alder, skadens alder, senernes tilstand mm. 80-90% af alle seneskader vokser på knoglen igen efter en korrekt operation og god genoptræning. Det er ofte nødvendigt at foretage ultralydsscanning og MR scanning før operationen for at afklare skadens omfang, senernes tilstand og planlægge operationen optimalt.

Går din skulder af led i forbindelse med en skade skal den hurtigst muligt sættes på plads, ofte på skadestuen. Efterfølgende skal du igennem et genoptræningsforløb. Er skulderen forsat løs, gør ondt eller går af led mere end en gang bør du ses af en skulderkirurg. Man kan også være født med en løs skulder. Generne heraf kan ofte holdes nede ved intensiv fysioterapi. Er der ikke effekt af fysioterapien bør du ses af en skulderkirurg.

Operativ behandling

Er skulderen forsat løs efter korrekt og grundig fysioterapi kan en operation hjælpe de fleste. Operationen er en kikkertoperation der udføres i fuld bedøvelse. Under operationen vil ledlæben og ledkapslen blive sat på plads igen og ledkapslen opstrammet. Du får 2 små huller der lukkes med et sting eller to og skal bruge armslynge i 6 uger. Stingene fjernes efter 10-12 dage og derefter starter fysioterapien så småt. Der er kontrol hos kirurgen efter 3 måneder.

Effekt af operationen

Langt de fleste vil opleve at skulderen bliver stabil igen og stille og roligt kan belastes mere og mere. De fleste vil opleve at de er permanent begrænset i rotationen efter operationen, Men ellers vil du genvinde resten af bevægeligheden og styrken efter ca. 6 måneder.

Bliver pladsforholdene for snævre under skulderloftet kan der opstå en smertefuld tilstand – Impingement. Du kan opleve smerter i skulderrundingen og få smerter ved brug af armen over skulderniveau. Mange oplever desuden natlige smerter. Ofte er sene og slimsæk under skulderloftet irriteret.

 

Behandling

Behandlingen er blokade i slimsækken og fysioterapi med styrkelse af senerne og opretning af eventuel fejlstilling af skulderbladet. Er der ikke effekt af denne behandling kan en operation blive nødvendig.

 

Operativ behandling

Operationen er en kikkertoperation i dagkirurgiskregi og foregår i fuld bedøvelse. Under operationen vil skulderen blive grundigt undersøgt for skader og herefter vil slimsæk og lidt knogle blive fjernet. Du får 3 små huller der lukkes med et sting eller to og skal bruge armslynge i 1-2 uger. Stingene fjernes efter 10-12 dage. Du skal opstarte fysioterapi kort efter operationen. Der er kontrol hos kirurgen efter 3 måneder.

Effekt af operationen

80-90% vil opleve at operationen hjælper. Der kan gå op til 3-6 måneder før der er fuld effekt af operationen. Bliver skulderen meget irriteret i genoptræningsforløbet kan en blokade ofte hjælpe.

Kravebensleddet kan ofte være årsag til smerter i toppen af skulderen. Leddet kan blive slidt eller skadet. Ved skader, ofte cykel- eller andre sportsskader, kan kravebenet hoppe ud af led. Ved slidgigt kan der komme hævelse af leddet. Der er ofte smerter når man ligger på den pågældende skulder eller fører armen ind foran kroppen.

 

Behandling

Akutte skader kræver ofte en kort periode med armslynge før geroptræning opstartes. I de fleste tilfælde af både skader og slidgigt er optræning med en fysioterapeut, eventuelt suppleret af en blokade tilstrækkeligt. Bliver smerterne ved vil en operation ofte kunne hjælpe.

 

Operativ behandling

Operationen er ofte en kikkertoperation i dagkirurgiskregi og foregår i fuld bedøvelse. Under operationen vil skulderen blive grundigt undersøgt for skader og herefter vil kravebensleddet blive fjernet. Der ca. 7 mm knogle indtil kraveben og skulderloft ikke længere kan støde sammen og give smerter. Du får 3 små huller der lukkes med et sting eller to og skal bruge armslynge i 1-2 uger. Stingene fjernes efter 10-12 dage. Du skal opstarte fysioterapi kort efter operationen. Der er kontrol hos kirurgen efter 3 måneder. Er der et stort ledskred kan det blive nødvendigt med en større åben operation.

Effekt af operationen

De fleste, men desværre ikke alle, vil opleve at operationen hjælper. Der kan gå op til 3-6 måneder før der er fuld effekt af operationen. Bliver leddet meget irriteret i genoptræningsforløbet kan en blokade ofte hjælpe.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021