• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Ledelse & personale

Søernes Privathospital er ejet og drevet af læger, sygeplejersker og sekretærer der alle deler sammen passion og vision: At skabe den bedste behandling i de bedste rammer for dig

Ejerskab & ledelse

Martin Nue Møller

Partner & speciallæge

Per Caýe Thomasen

Partner & speciallæge

Søren Hansen

Partner & speciallæge

Michael Kanstrup

Partner & CEO

Rasmus Salomonsen

Partner & speciallæge 

Mikkel Lindegaard Attrup

Partner, specialllæge & CMO

Ole Steen Jørgensen

Partner & speciallæge

Ortopæd- og idrætskirurgi

Mikkel Lindegaard Attrup

Speciallæge i ortopæd- og idrætskirurgi

Ole Steen Jørgensen

Speciallæge i ortopædkirurgi

Anders Boesen

Speciallæge i ortopæd- og idrætskirurgi

Christian Dippmann

Speciallæge i ortopæd- og idrætskirurgi

Eva Wetke

Speciallæge i ortopæd- og idrætskirurgi

Morten Foverskov

Speciallæge i ortopædkirurgi

Adam Witten

Speciallæge i ortopæd- og idrætskirurgi

Peter Albrecht-Olsen

Speciallæge i ortopædkirurgi

Simon Døssing

Speciallæge i ortopædkirurgi, Ph.d.

Øre, næse- & halssygdomme

Martin Nue Møller

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme, dr. med.

Rasmus Salomonsen

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme

Søren Hansen

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme

Per Caýe Thomasen

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme, dr. med,

Waldemar Trolle

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme

Per Leganger Larsen

Speciallæge i ørenæsehalssygdomme

Jakob Gjesing Welinder

Speciallæge i ørenæsehals-sygdomme

Stemme & synkebesvær

Martin Nue Møller

Partner & speciallæge 

Lunge- & søvnmedicin

Sebastian Lund Karlsson

Speciallæge i intern medicin. Specialist i søvnmedicin & lungesygdomme, Ph.d.

Philip Tønnesen

Speciallæge i intern medicin. Specialist i søvnmedicin & lungesygdomme, dr. med.

Plastikkirurgi

Trine Foged Henriksen

Speciallæge i plastikkirurgi, Ph.D. 

Anæstesi

Mette Hyldested

Speciallæge i anæstesiologi

Charlotte Albrechtsen

Speciallæge i anæstesiologi

Dermatologi

Mette Gyldenløve

Speciallæge i dermatologi

Gynækologi

Vibeke Weltz

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Sofie Leisby Antonsen

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Ligita Paskeviciute Frøding

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Ulla Römmelmayer Hviid

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Hjertemedicin

Emil Wolsk

Speciallæge i intern medicin og  hjertemedicin

Nis Ottesen Stride

Speciallæge i intern medicin og  hjertemedicin

Mave- & tarmkirurgi

Carl Chandran Beck

Speciallæge i mave-tarmkirurgi

Finn Stigsen Holm

Speciallæge i mave-tarmkirurgi

Neurologi

Klaus Hansen

Speciallæge i neurologi 

Joan Lilja Sunnleyg Højgaard

Speciallæge i neurologi

Thomas Christensen

Speciallæge  i neurologi

Tina Dysgaard Jeppesen

Speciallæge  i neurologi, dr. med. 

Reumatologi

Sophine Boysen Krintel

Speciallæge i reumatologi

Hanne Lene Kristensen

Speciallæge i reumatologi

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021