• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Knæ

På Søernes Privathospital kan vi hjælpe dig med udredning og behandling af de mest almindelige lidelser i knæet

Udredning og behandling

Smerter og skader i knæet er meget almindeligt. På søernes Privathospital har vores knækirurger erfaring fra tusindvis af behandlinger gennem årene. Både de mere almindelige og de sjældnere knælidelser. Vi behandler alle sportsfolk fra elitesportsfolk til motionister og alle former for arbejds- eller fritidsrelaterede lidelser.

Mange knæproblemer kan klares med genoptræning og evt. en blokade. Andre kræver operation. Vigtigst er dog grundig udredning før behandlingen vælges i samråd med dig.

Den hyppigste årsag til knæsmerter er skader på din menisk. Skaderne kan opstå efter sports- eller hverdagsskader samt uden kendt årsag. Med alderen bliver meniskerne mere skrøbelige og skader kan opstå selv ved mindre vrid. Store meniskskader kræver ofte en operation, mens smerterne fra mange mindre skader vil gå over med tiden og efter god fysioterapi. Låses dit knæ fast er det vigtigt hurtigt at blive set af en knæspecialist.

Har du gener fra dit knæ kom forbi og bliv undersøgt af Søernes Privathospitals knæspecialister. Vi kan næsten altid hjælpe.

Kikkertoperation for meniskskade (Artroskopi) 

Knæspecialisterne på Søernes Privathospital har alle tusindvis af knæoperationer bag sig. Operationen er en dagskirurgisk operation og de bedste resultater opnås ved at vi opererer dig i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse.

Operationen er en kikkertoperation der foregår gennem to små huller under knæskallen. Meniskskaden fjernes. Typisk fjernes ca. 20-30% af menisken. Dit knæ klarer sig fint uden den del af menisken. Har du en større meniskskade, en såkaldt bucket handle skade kan menisken syes sammen under kikkertoperationen. Hullerne lukkes med sommerfugle eller et sting. Et par timer efter operationen kan du selv gå hjem. Har du fået syet menisk skal du have skinne på i 6 uger og får et par krykker med hjem.

De efterfølgende dage skal du lægge is på knæet. Efter 1-2 uger kan du starte genoptræning hos en fysioterapeut. Arbejde kan genoptages efter 1-4 uger afhængigt af hvor knæbelastende dit arbejde er. Løb og sport genoptages typisk efter 2-3 måneder.

 

En hyppigste årsag til knæsmerter på indersiden eller under knæskallen er en indeklemt plica. En plica er en fold i knæets slimhinde der kommer i klemme og mellem knæskal og lårben. Når plicaen klemmes kan den hæve op og give smerter. En blokade kan ofte fjerne smerterne og fysioterapi kan hjælpe med at holde generne væk. Hjælper blokade og fysioterapi ikke kan en lille kikkertoperation ofte hjælpe.

Kikkertoperation for Plica (Artroskopi)

Knæspecialisterne på Søernes Privathospital har alle tusindvis af knæoperationer bag sig. Operationen er en dagskirurgisk operation og de bedste resultater opnås ved at vi opererer dig i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse. Operationen er en kikkertoperation (artroskopi) der foregår gennem to små huller under knæskallen. Plicaen fjernes. Hullerne lukkes med sommerfugle eller et sting. Et par timer efter operationen kan du selv gå hjem. De efterfølgende dage skal du lægge is på knæet. Efter 1-2 uger kan du starte genoptræning hos en fysioterapeut. Arbejde kan genoptages efter 1-4 uger afhængigt af hvor knæbelastende dit arbejde er. Løb og sport genoptages typisk efter 2-3 måneder

Hvis dit knæ låser sig fast skyldes det ofte en meniskskade eller en mus. En mus i et knæled er et forbenet hårdt løst stykke væv – typisk et afslået stykke brusk, knogle eller menisk. Låser knæet sig ofte fast er det en god ide at se en knæspecialist, da du ellers risikerer at beskadige din brusk alvorligt. Knæspecialisten kan vurdere om låsningerne skyldes en mus og i givet fald tilbyde dig en operation. Ofte vil det være nødvendigt med en MR scanning.  

Operation for mus i knæet

Knæspecialisterne på Søernes Privathospital har alle tusindvis af knæoperationer bag sig. Operationen er en dagskirurgisk operation og de bedste resultater opnås ved at vi opererer dig i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse. Operationen er en kikkertoperation der foregår gennem 2-3 små huller. Musen fanges og fjernes. Hullerne lukkes med sommerfugle eller et sting. Et par timer efter operationen kan du selv gå hjem. De efterfølgende dage skal du lægge is på knæet. Efter 1-2 uger kan du starte genoptræning hos en fysioterapeut. Arbejde kan genoptages efter 1-4 uger afhængigt af hvor knæbelastende dit arbejde er. Løb og sport genoptages typisk efter 2-3 måneder.

Korsbåndsskader kan opstå ved udøvelse af en lang række sportsgrene og ved forskellige former for fritidsaktiviteter. Det er ofte det forreste korsbånde der beskadiges. Skaden sker typisk i forbindelse med et kraftigt vrid eller stop i fart. Nogle vil være stabile i knæet efter en korsbåndsskade og kan, efter grundig genoptræning, genoptage sport, evt. med en skinne. De fleste vil dog opleve symptomer på løshed i knæet i forbindelse med sportsudøvelse, vrid, trappegang eller andre dagligdagsaktiviteter. Oplevet du løshed i dit knæ så kan du formentlig have glæde af en korsbåndsrekonstruktion.

Rekonstruktion af Korsbånd

Er du ung og vil gerne fortsætte med at dyrke din sport vil langt de fleste vælge at få lavet et nyt korsbånd. Er du lidt ældre og føler knæet er stabilt i hverdagen, vil mange vælge at se tiden an med genoptræning. Det er ikke din alder der afgører om du skal have nyt korsbånd, men dine gener, sportsambitioner og forholdene i dit knæ. Kom forbi Søernes Privathospital og tage en snak med vores erfarne korsbåndskirurger, så vi sammen kan vælge den bedste behandling til dig.

Korsbåndsoperation

Skal du have nyt korsbånd foregår operationen i fuld- eller rygmarvsbedøvelse som en dagkirurgisk operation. En stor del af operationen er en kikkertoperation. Vi bruger ofte en eller to af hasesenerne til at lave dit nye korsbånd. 10-12 dage efter operationen skal stingene fjernes og der er kontrol hos din kirurg efter 3 og efter 12 måneder. Efter 1-2 uger kan fysioterapi begyndes.

Langt de fleste vil opleve at knæet bliver stabilt efter en korsbåndsrekonstruktion og de fleste vil kunne vende tilbage til deres sport.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021