• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Stemme & synkebesvær

Søernes Privathospital tilbyder specialiseret, udredning og behandling af stemmeforbedring og synkebesvær.

Behandlinger

Kommer snart

Udredning og behandling

Søernes Privathospital tilbyder specialiseret, udredning og behandling af stemmeforbedring og synkebesvær.

VI TILBYDER
  • Specialiseret udredning af stemmeproblemer
  • Specialiseret træning af stemmefunktionen
  • Udredning og rehabilitering af synkeproblemer
  • Stemmebåndkirurgi
  • Stemmeforbedrende kirurgi

God stemmefunktion er afgørende for kommunikation og dermed vort sociale liv. Stemmen er et komplekst og alsidigt instrument, med stor spændvidde både med hensyn til styrke- og tonevariation.

Forringet stemme- og talefunktion kan udredes ved en samlet vurdering af ovennævnte elementer ved en erfaren specialist, der både kan lytte sig til og visualisere problemerne ved en endoskopisk undersøgelse.

Udredningen inkluderer en computerbaseret analyse af stemmedannelsen.

Synkefunktionen involverer en kompleks koordinering af muskulatur i mund, svælg og spiserør.

Ved synkeproblemer består udredningen af forskellige undersøgelser, herunder funktionel endoskopi (FEES) ved særligt uddannet speciallæge. Herunder vil speciallægen med en speciel kikkert undersøge svælget under synkning.

Hos Søernes Privathospital vil du gennemgå en meget grundig stemme- og taleundersøgelse. Det kan også involvere computerbaseret analyse af stemmeapparatet. Hvis du henvender sig med synkeproblemer vil udredningen bestå af forskellige typer undersøgelser og fiberskopi. Synkefunktionen er kompleks og kræver derfor en højt specialiseret speciallæge for at undersøge om der er problemer med netop denne. Dette gøre ved en såkaldt FEES. Her vil speciallægen lave en speciel kikkert undersøgelse af svælget under synkning.    

Vi sørger for at du bliver udredt efter højeste specialiststandard og bliver vejledt korrekt til både træning eller kirurgisk behandling. Vi er meget stolte af at kunne tilbyde alle former for kirurgi – inklusive stemmeforbedrende kirurgi.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Survey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021