• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Snorker du eller din ægtefælle meget? Der er hjælp at hente

Som det eneste privathospital i Danmark, tilbyder Søernes Privathospital højt specialiseret udredning og kirurgisk behandling af søvnapnø og snorken.

Obstruktiv Søvnapnø Syndrom (OSAS) er en sygdom der skyldes, at de øvre luftveje falder helt eller delvis sammen under søvn, hvorved vejrtrækningen ophører (apnø). Vejrtrækningen genvindes under en kortvarig opvågnen. Under fortsat søvn tillukkes luftvejene igen, og en ny apnø opstår.

Når man lider af søvnapnø, oplever man ofte dagtræthed og uoplagthed. Apnøerne er oftest af en varighed på mellem 10-60 sekunder eller endnu længere. Der kan let opstå mere end 400 apnøer per nat.

Forstyrrelserne i søvnen medfører nedsat søvnkvalitet og varierende grader af dagtræthed med søvnanfald. 

Apnøerne medfører et fald i iltindhold i blodet og ændringerne påvirker kredsløbet i især hjerne og hjerte. Konsekvenserne af søvnapnø er derfor:

  • Dagtræthed og søvnanfald
  • Mentale forstyrrelser som nedsat korttidshukommelse og irritabilitet
  • Sociale, familiære og erhvervsmæssige problemer
  • Øget trafikrisiko med ulykker til følge
  • Ændringer i natlig hormonproduktion, hvilket bl.a. kan medføre eller forværre overvægt
  • Øget risiko for type-2-sukkersyge
  • Øget risiko for hjerte-kar-sygdomme (forhøjet blodtryk og blodprop i hjertet) samt slagtilfælde
  • Hos børn kan ses irritabilitet, paradoks hyperaktivitet (overtræthed), og nedsat trivsel

Søvnapnø er derfor forbundet med både øget sygelighed og øgede sundhedsomkostninger.

Søvnapnø forekommer hos børn som hos voksne. Omkring 10-15% af voksne mænd og 8-10% af voksne kvinder har obstruktiv (aflukkende) søvnapnø i mild til svær grad. Mindst 2-4% af mænd og 1-2% af kvinder har dette i behandlingskrævende grad (moderat-svær søvnapnø). 

For at diagnosticere søvnapnø, foretages en hjemmeundersøgelse af søvnen med specialudstyr – en såkaldt Cardio Respiratorisk Monitorering (CRM). Søernes Privathospital tilbyder derudover højt specialiseret søvn-endoskopi (DISE), der afgør om tilstanden behandles bedst via CPAP (overtryks ventilering) eller kirurgisk.

Den endelige beslutning om behandling vil altid blive taget i samråd med dig, og baseres på en individuel vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsmuligheder.  

Snorken er lyd fremkaldt af vibration af slimhinden i svælget ved vejrtrækning under søvn. Lyden kan være generende for både en selv og omgivelserne. Ved kraftig snorken hos voksne kan det være væsentligt at undersøge, om der samtidig er søvnapnø (se ovenstående).

Snorken er i sig selv ufarligt, men kan i nogle tilfælde være så socialt belastende, at der kan være grund til at behandle det. Hvis man overvejer kirurgi, bør der foretages en søvn-endoskopi (DISE) først. Herved får man klarhed over, hvilke væv i halsen det er der udløser lyden, så en evt. operation kan målrettes mod dette. Nogle patienter kan også have gavn af en snorkeskinne (en tandskinne der holder underkæben fremme, hvorved også tunge og strubelåg strammes og føres frem).

greatsimple
greatsimple
Articles: 5