• Mandag - Fredag: 09:00 - 19:00
  • Adresse: Martinsvej 10 1926 Frederiksberg C

Audiologopædi

På Søernes Privathospital tilbyder vi audiologopædisk vurdering og behandling.

Find vej

Søernes Privathospital ligger på Martinsvej 10, Frederiksberg. Vejen er blind og ender mod Sankt Jørgens Sø.

Forum Metrostation ligger 500 meters gang fra hospitalet. Det tager ca 6 min at gå fra stationen til hospitalet.

Bus 71 stopper på Vodroffsvej lige vej Martinsvej, ca 100m fra hospitalet.

Til Søernes Privathospital er der tilknyttet 3 afmærkede parkeringspladser som kan benyttes uden betaling. Parkering er også mulig på vejen. Frederiksberg har to timer gratis parkering. Der skal stilles P-skive.

Udredning og behandling

Vore audiologopæder er uddannet på Københavns Universitet og har i forbindelse med ansættelse på Rigshospitalet mange års praktisk erfaring i vurdering, opfølgning og behandling af både børn og voksne med udfordringer med hensyn til hørelse, tinnitus, stemme eller sprogudvikling.

Det audiologopædiske team arbejder med inddragelse af dig ved fastsættelse af mål for behandlingen og fremskridt evalueres ved hver eneste konsultation/træningssession, hvorefter mål og behandling tilpasses. Ved vurdering og behandling af børn inddrages familien tæt i samarbejdet mod det bedst mulige resultat for barnet.

Alle vurderinger og behandlinger foregår i tæt samarbejde med vore lægefaglige specialister, herunder øre-næse-halslæger og neurologer.

Udover vurdering, opfølgning og træning i lokalerne på Martinsvej tilbyder vort audiologopædiske team også:

  • Vejledning i hjemmet
  • Online forløb via email, Skype eller Zoom
  • Online “pakker” med vejledning i relation til emnerne nedenfor
  • Vurdering og optimering af høremiljø i firmaer/institutioner (børnehaver, skoler, m.m.)
  • Foredrag og undervisning (f.eks. i kommuner, børnehaver, skoler, plejehjem, m.m.). Foredrag og undervisning kan foregå lokalt, eller i lokalerne på Martinsvej.

Det vurderes, at omkring 800.000 danskere har eller vil have gavn af et høreapparat. Mest almindelig er aldersbetinget hørenedsættelse, men det kan også dreje sig om arvelige årsager eller følger efter mellemørebetændelser og/eller operation, ligesom andre årsager kan gøre sig gældende. Mange yngre og midaldrende mennesker kan derfor også have god gavn af et høreapparat.

Vi kan på Søernes Privathospital vurdere din hørelse og vi kan vurdere, om du vil have gavn af et høreapparat. Ved eventuel behandling tilbyder vort audiologopædiske team at følge dig tæt efter behandlingsstart, med henblik på optimalt udbytte. Opfølgningen inkluderer øvelser, som sikrer dig hurtig og effektiv anvendelse af høreteknologien.

Vi arbejder tæt sammen med Københavns Hørecenter, der kan udlevere høreapparater. Centret ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10, og centrets teknikere er altid til rådighed ved tekniske problemer.

Har du allerede fået udleveret høreapparater og har du svært ved at anvende dem, eller synes du ikke de virker som du havde håbet? Vort audiologopædiske team er specialister i at optimere udbyttet af høreapparatbehandling. Efter indledende vurdering inkluderer opfølgningen øvelser som sikrer dig effektiv og bedst mulig anvendelse af høreteknologien.

Skulle der være tekniske problemer med høreapparatet samarbejder vi med Københavns Hørecenter, der ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10.

De fleste forældre oplever det at være i tvivl om deres barn følger normal sprogudvikling. Hørelsen er naturligvis væsentlig i den sammenhæng, men andre forhold kan også spille ind. Vore audiologopæder er specialister i netop at vurdere børns sprogudvikling og i samarbejde med vore speciallæger tilbydes udredning, opfølgning og behandling, hvis det skulle være nødvendigt.

Du vil altid få et klart svar og vi vil altid inddrage familien i eventuel behandling. På baggrund af individuel vurdering fastsættes specifikke mål for behandlingen og fremskridt evalueres ved hver eneste træningssession, ved anvendelse af sproglige tests for børn, uanset alder. Træningen vil tage udgangspunkt i principper med forskningsdokumenteret effekt.

Omkring 40% oplever generende tinnitus/øresusen på et eller andet tidspunkt i livet. Der findes en række forskellige årsager – det er for eksempel veletableret, at der er en sammenhæng mellem høretab og tinnitus. Udsættelse for støj kan medføre tinnitus, uanset om støjen er kortvarig eller strækker sig over længere tid. Tinnitus kan også være udtryk for forskellige øresygdomme og man bør derfor undersøges af en speciallæge i øre-næse-halssygdomme, hvis man lider af tinnitus.

Har du tinnitus tilbyder vi på Søernes Privathospital udredning og behandling på højeste niveau. Vore specialister i ørekirurgi tilbyder kirurgisk behandling, hvis det er nødvendigt – f.eks. ved hul i trommehinden. Findes tinnitus i sammenhæng med hørenedsættelse kan vi henvise til høreapparatbehandling. Vi samarbejder tæt med Københavns Hørecenter, der ligger i samme bygning som Søernes Privathospital på Martinsvej 10.

Uanset årsagen til tinnitus kan vort audiologopædiske team tilbyde vejledning og behandling efter forskningsbaserede principper – Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Effekten heraf er veldokumenteret og tager udgangspunkt i en individuel vurdering, programlægning og opfølgende konsultationer.

Stemmeproblemer er hyppige og kan opstå efter forkert brug af stemmen, ved overanstrengelse, ved forskellige sygdomme og efter operationer. I samarbejde med vore lægefaglige hals- og stemmespecialister tilbyder vort audiologopædiske team både vurdering, opfølgning og behandling af stemmelidelser. På baggrund af individuel vurdering vil eventuel stemmetræning være anvendelsesorienteret, med fokus på øvelser som kan laves i dagligdagen. Du vil altid blive inddraget i målsætningen for behandlingen. Udviklingen følges samtidig tæt i klinikken og træningen tilpasses løbende til fremskridtet.

Vore lægefaglige hals- og stemmespecialister kan tilbyde operation i fald dette er nødvendigt.

Information til patienter

Vi er klar til at svare på alle spørgsmål.

Søernes Privathospital er blevet akkrediteret af IKAS i Juni 2021

Vi er meget stolte af at vi har fået den flotteste akkreditering man kan få – NUL fejl og alle punkter “Helt opfyldt”!

Citat fra Suvey:

“Det har været en fornøjelse at besøge Søernes Privathospital. En absolut velorganiseret og velfungerende organisation, som på kort tid har magtet at etablere sig både organisatorisk og fagligt med styr på kvalitetsarbejdet på forbilledlig vis”

Læs selv hele rapporten her: 34707-Høringsrapport-SurveyID-42424

Du skal faste til din operation i fuld bedøvelse. Det betyder at du ikke må spise og drikke 6 timer før din operation. Du må dog godt drikke vand eller sort kaffe uden mælk op til 2 timer før din operation. Du må ikke drikke juice eller mælk.

Efter din operation vågner du op i vores flotte lokaler med direkte udsigt til Sankt Jørgens Sø. Vi sørger for at du er smertedækket og får mad og drikke. 

Maden får vi fra The Protein Kitchen http://www.theproteinkitchen.dk

For at sikre at du får den bedste behandling i de bedste rammer, føres der kontrol via Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette emne her

Har du været bedøvet skal du have nogen til at hente dig på dagen og gerne én at sove sammen med den første nat.

Som patient på Søernes Privathospital er du altid dækket af vores tavshedspligt. Vi lægger din journalnotater og prøveresultater ud til din disposition – det er din ret. 

Du har altid ret til at få information om din behandling, mulige ricisi og forventede resultat. 

Som patient skal du altid give informeret samtykke til en hver behandling og din læge og sygeplejerske vil spørge dig herom. 

Som patient har du lov fastsatte rettigheder 

Vi vil altid gøre alt hvad vi kan for at du skal få den bedste oplevelse hos os. 

Skulle du alligevel opleve bivirkninger eller komplikationer til din behandling kan du få hjælp på Styrelsen for patienterstatningen http://www.pebl.dk

Skulle uheldet være ude og du vil klage, vil vi naturligvis som det første tage imod dig og lytte til dig. Du kan finde information og hjælp hos Styrelsen for patientklager http://www.stpk.dk

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato.

Betaling kan desværre ikke foretages med kontanter, men kan indbetaler via bank eller via Dankort. Ved bankindbetaling skal betalingen være os i hænde rettidigt.

Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes. 

Indbetaling skal ske på konto: 

Sydbank
Reg: 6845
Kontonummer: 2331579

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Hospitalet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Som offentlig patient er du omfattet af ventelistegarantien. 

For en lang række sygdomme gælder det, at hvis der er mere end 30 dage til din tid til forundersøgelse eller operation har du ret til behandling på et privathospital 

Du kan læse mere om det her: https://soernesprivathospital.dk/om-os/hvordan-kommer-jeg-ind-paa-et-privathospital/

Søernes Privathospital indgår ligesom alle andre privathospitaler i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hospitalet har endnu ikke været igennem evalueringen da vi er nystartede – men du kan se resultatet af de tidligere her

Vi vil altid gøre vores ypperste for at du får den bedste behandling i de bedste ramme. Skulle uheldet være ude og der er sket noget utilsigtet under din behandling, kan man indberette via Styrelsen For Patientsikkerhed 

Du finder et link her

På Søernes Privathospital er du dækket af Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen – begge også kaldet GDPR. 

Vi overholder gældende lovgivning og du kan læse mere om emnet her

 

Vi laver løbende undersøgelser om patienttilfredshed på Søernes Privathospital. 

Du kan finde den seneste her: 

Tilfredshedsunderøgelse 2021

Forholdsregler i forbindelse med din aftale hos os

Hvis du skal til ambulant undersøgelse eller behandling

Vi opfordrer til at du ankommer kort tid før dit mødetidspunkt.

Når du ankommer til Søernes Privathospital skal henvende dig i receptionen for at blive registreret.

Du må ikke møde til undersøgelse hvis du har

  • Feber, hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine eller forkølelsessymptomer
  • Inden for de sidste 14 dage været i tæt kontakt med personer, der vides at være smittet med Covid-19

Patienter og eventuel pårørende skal anvende mundbind. 

 


Hvis du skal indlægges til operation

Patienter skal henvende sig på 1. sal ved informationen

Du skal forud for indlæggelsen have negativ PCR-test som er taget indenfor de seneste 72 timer.

Pårørende har som udgangspunkt ikke adgang til sengeafdelingen. Børn under 18 år må ledsages af én forælder, som skal bære mundbind.

Vi passer på dig – derfor holder vi afstand, bærer mundbind og giver ikke hånd.